Styrelsen har vidare informerats om att valberedningen i SSAB, efter att ha fått information om Bengt Kjells avsikt, berett ärendet och beslutat att föreslå den nuvarande ledamoten Lennart Evrell som ny styrelseordförande samt att antalet ledamöter i styrelsen reduceras till sju (för närvarande åtta ledamöter).

Med anledning härav har styrelsen beslutat sammankalla en extra bolagsstämma så snart som möjligt genom en kallelse som kommer att offentliggöras i vederbörlig ordning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of Investor Relations, SSAB, tel +46 70 295 2912, [email protected]