Koncernchefens kommentar – ett historiskt kvartal för SSAB

Under det andra kvartalet 2021 redovisar vi det högsta rörelseresultatet någonsin. Drivande orsaker var stark efterfrågan, höga stålpriser och en stabil produktion. Samtidigt befäster vi vår position som den ledande kraften i stålindustrins gröna omställning. Under kvartalet har vi tagit banbrytande steg mot fossilfri ståltillverkning i full skala och ingått nya samarbetsavtal, så att även våra kunder kan minska sina klimatavtryck.

Resultatet för andra kvartalet 2021 ökade till 4 083 (-251) Mkr, en historiskt hög nivå för ett enskilt kvartal. Nettokassaflödet var starkt och uppgick till 3 024 (48) Mkr.

SSAB Special Steels leveranser var fortsatt höga och steg till 388 (266) kton. Rörelseresultatet steg till 1 109 (485) Mkr och rörelsemarginalen ökade till 19 (12) %. Tillväxten inom höghållfasta stål är en central del i vår strategi för ökad lönsamhet. Våra specialstål är också viktiga för våra kunders hållbarhetsstrategier och deras strävan att minska sina klimatavtryck, genom att de bidrar till lägre vikt och ökad livslängd i en lång rad applikationer.

SSAB Europes resultat steg till 1 512 (-566) Mkr och rörelsemarginalen steg till 15 (-9) %. Utöver en stark marknad bidrog även en stabil produktion samt en förbättrad produktmix. SSAB Americas resultat ökade till 1 151 (-10) Mkr drivet av ökande marknadspriser på grovplåt. Rörelsemarginalen steg till 24 (0) %.

Smittspridningen av Covid-19 har avtagit på SSAB:s produktionsorter. Vi fortsätter med en rad åtgärder för att begränsa smittoriskerna och produktionen har löpt utan påverkan. Blickar vi framåt är marknadsutsikterna positiva. Under det tredje kvartalet kommer SSAB Special Steels och SSAB Europe att genomföra planerade underhållsstopp och vi förväntar oss en säsongsmässigt lägre aktivitet på den europeiska marknaden.

SSAB har länge legat längst fram i stålindustrins gröna omställning. Under kvartalet tog vi ytterligare steg mot att bli först i världen med fossilfritt stål på marknaden. För första gången någonsin har järnmalm direktreducerats med vätgas framställd med fossilfri el i pilotskala. Detta banbrytande steg togs vid HYBRITs anläggning i Luleå. Hittills har över 100 ton järnsvamp producerats med god kvalitet. Vi har också inlett ett strategiskt samarbete med Volvo Cars, som blir den första personbilstillverkaren att säkra leveranser av SSAB-stål tillverkat av vätgasreducerat järn. Kundernas stora intresse gör att vi undersöker förutsättningarna för att ställa om till fossilfri produktion i Luleå tidigare än ursprungsplanen. Vi ser en rad positiva effekter från vår ledande position inom hållbarhet och i juni emitterade vi en femårig obligation om 2 Mdkr inom ramverket Sustainability-Linked Bond Principles (SLBP). Det ger oss bättre villkor för att finansiera verksamheten och att uppfylla våra hållbarhetsmål.

Inbjudan till presentation av SSABs rapport för andra kvartalet 2021

SSAB bjuder in till presentation av rapporten för andra kvartalet 2021 klockan 09.30 onsdagen den 21 juli 2021. Presentationen sker genom en telefonkonferens som också sänds via SSABs webbsida.

Rapporten för andra kvartalet 2021 presenteras av SSABs VD och koncernchef Martin Lindqvist tillsammans med finansdirektör Håkan Folin. Presentationen hålls på engelska.

Tid: onsdag, den 21 juli 2021, klockan 09.30

Telefon:
Sverige:  +46 856 6426 51
UK:         +44 3333 0008 04
USA:      +1 8558 5706 86

Konferens ID: 64852476#

Länk till webbsändning: https://edge.media-server.com/mmc/p/9nxg4sju

För ytterligare information, vänligen kontakta
Investor Relations: Per Hillström, Head of IR, [email protected], +46 70 2952 912
Media: Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications, [email protected], +46 8 4545 734

Denna information är insiderinformation som SSAB AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2021 kl. 07.30 CEST.