Philip Bonde Deichmann vd fr AB Ericsbergs steri

Det finns ytterst få privatägda slott i Sverige, Ericsbergs slott mitt i vackra Sörmland, är ett av dem. I dag är det 8:de generationen av familjen Bonde som driver gården. På egendomen som är på hela 16 000 hektar och mycket komplex, bedrivs flertalet olika verksamheter så som skogs- och jordbruk och här finns en stor mängd byggnader som kräver ständigt underhåll. Som byggnadsminne och enligt statlig skyddsbestämmelse ska slottet och dess ägor dessutom förvaltas med ett evighetsperspektiv.

Samarbete med Länsstyrelsen

Det är idag Caroline Bonde och hennes far Carl Göran Bonde som är ägare till Ericsberg. Carolines man Philip Bonde Deichmann är vd och han framhåller vikten av att de bara är en liten del i den långa historien om Ericsberg och att det är tack vare att andra generationer före dem har haft samma inställning som allt är så välbevarat.

– Här bedrivs ett långsiktigt underhåll i ett tätt samarbete med Länsstyrelsen, för att kunna renovera rätt både kulturellt men också framtidssäkert. Vi renoverar endast när vi har möjlighet att göra det på allra bästa sätt och till 120 %, säger Philip Bonde Deichmann.

Renoveringsplanen för Ericsbergs slott är på 100 år, men inställningen är - för evigt.

Nytt användningsområde

När SSAB fick frågan om de kunde tillföra stålplåt och kunskap kring renoveringen av de vackra taken var svaret givet.

– Hela Ericsberg andas hög kvalitet, stor hantverksskicklighet och långsiktighet, vilket är helt i linje med hur vi arbetar. Att vi kunde erbjuda ett nytt sätt att använda GreenCoat®, som högkvalitativ och miljösmart sekundaplåt, är något vi är mycket stolta över, säger Magnus Andersson, säljchef Sverige färgbelagda stålprodukter, SSAB.

I det här fallet blev SSABs färgbelagda stålplåt sekunda på grund av en mindre kulörskiftning i produktionen. Vanligtvis återvinns sådant material, men att istället hitta nya användningsområden är ett miljösmartare alternativ. Kvaliteten är densamma och GreenCoat®-produkter håller ofta både utseende och funktion i upp till 80 år.

Småformat och linolja

Plåttaket på Ericsbergs slott ska så långt som möjligt uppföras i enlighet med senare 1800-tal. Genom att titta på gamla fotografier och ta del av äldre metoder för plåtslageri har man anpassat såväl plåtläggningen som plåtformatet. Taket kläs nu med stålplåt i småformat om 450 x 590 mm och läggs utan underlagspapp på den nyrenoverade träkonstruktionen. GreenCoat®, som har en unik färgbeläggning där stora delar av den fossila oljan är ersatt av svensk rapsolja, används genom att placera den färgbelagda plåtytan nedåt. På så vis får stålet också ett kraftigare skydd mot takets träkonstruktion. Stålplåtens baksida kommer enligt kulturkraven att handmålas med linoljefärg. Även falserna tätas med linolja istället för moderna tätningsmedel.

Samtliga plåtarbeten på Ericsbergs slott utförs av Stockholms Plåt och Smide AB.

 

För mer information är du välkommen att kontakta:
Lasse Bengtsson, Marketing, SSAB, Tel: + 46 70 2058793, [email protected]

GreenCoat® är SSABs varumärke för innovativa och hållbara färgbelagda stållösningar för tak, fasader och takavvattning. Det breda utbudet av färger och en beläggning av svensk rapsolja, gör GreenCoat®-produkterna mycket uppskattade inom hållbar arkitektur.

SSAB är ett stålföretag baserat i Norden och USA. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ oss på sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube.