Electric car

Redan 2021 kommer SSAB att kunna leverera stål som tillverkats med vätgas till kunder för prototyper. År 2026 börjar vi sälja fossilfritt stål i kommersiell skala. 

Vårt mål med kampanjen är att göra människor medvetna om det dolda koldioxidavtrycket och den viktiga roll som stål spelar i det moderna samhället. Självklart ser vi cyklar, vindkraftverk eller elbilar som miljövänliga. Men ståltillverkning står faktiskt för 7 procent av alla globala koldioxidutsläpp, säger Head of Corporate Identity and Group Communications Viktoria Karsberg.

Kampanjen kommer att pågå under juni och målet är att nå ut till slutkonsumenter och att öka medvetenheten om stålets koldioxideffekt och vikten av bättre lösningar. 

Mediestrategin är brett inriktad för att skapa stor räckvidd, med huvudfokus på digitala plattformar. Ett digitalt fokus gör också att vi kan rikta in oss på människor som är mer engagerade i klimatförändringar och vår lösning, säger Fredrik Thor, chef för Corporate Brand and Marketing på SSAB.

Kampanjen kommer att presentera teman/produkter som i allmänhet uppfattas som hållbara och miljövänliga. Men i själva verket har de alla ett dolt koldioxidavtryck från stål. Budskapet är att de snart kan vara fossilfria och att stålindustrin står för sju procent av alla koldioxidutsläpp globalt. Se hur vi blir helt fossilfria på ssab.com/fossilfree.

Wind turbine

Vi vill också inspirera andra att erbjuda fossilfria lösningar. Kampanjen har som mål att inleda samtal, inte bara om stål utan hela koldioxidavtrycket från slutanvändarnas produkter och tjänster, säger Fredrik.  
På ssab.se/fossilfri hittar du filmer och artiklar för att ge besökare mer fakta och kunskap.  

Kampanjen är framtagen tillsammans med reklambyrån Forsman & Bodenfors.