Tid: måndag den 24 maj kl 11.00 – 12.00

Plats: Livesänt via länk https://www.floodlive.se/hybrit

Svensk industri befinner sig i en genomgripande klimatomställning. SSAB, LKAB och Vattenfall driver det gemensamma initiativet HYBRIT, ett teknik- och utvecklingsprojekt med målet att bygga och industrialisera en fossilfri värdekedja från gruva till stål. Järnmalm, el och stål är en förutsättning för byggandet av ett modernt och hållbart samhälle och den fossilfria värdekedjan kan bidra till att reducera Sveriges totala utsläpp med upp till 10 procent och samtidigt skapa nya arbetstillfällen, tillväxt och välfärd.

Men det återstår en rad utmaningar för att omställningen ska lyckas. Tidplanen för omställningen mot fossilfri järn- och stålproduktion i Sverige är ambitiös. Målet är att vara först med fossilfritt stål i kommersiella volymer på marknaden 2026. Redan om tre år behöver bygget av den första fullskaliga anläggningen för tillverkning av järnsvamp komma igång. För att industrins klimatsatsningar ska förverkligas behövs samverkan och acceptans från samhället. Det offentliga behöver även bidra med att skapa de nödvändiga förutsättningarna för en omställning, som mer effektiva tillståndsprocesser och nödvändig infrastruktur.

Deltagare:

Ibrahim Baylan, Näringsminister

Per Bolund, Miljö- och klimatminister

Martin Lindqvist, VD SSAB

Jan Moström, VD LKAB

Anna Borg, VD Vattenfall

Moderator: Mia Odabas

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mia Widell, Presschef SSAB, +46 76-5272501

Anders Lindberg, Presschef LKAB, +46 72-7178355

Magnus Kryssare, Pressekreterare Vattenfall, +46 76-769 56 07