Volymerna är viktiga i Green Cargos vagnslastnätverk, och på plats i SSABs lokaler finns Green Cargos kundserviceteam, för att på bästa sätt ta hand om kundens transporter. Green Cargo sköter även växlingen inne på anläggningarna sju dagar i veckan och bygger ihop avgående vagnslasttåg som ska vidare ut till mottagarna.

– Att kunna använda oss av vagnslast på järnväg är viktigt för oss för att kunna leverera till våra kunder på ett både effektivt och hållbarhetsmässigt riktigt sätt, säger Magnus Eliasson, ansvarig för järnvägstransporter på SSAB.

Logistikupplägget omfattar vagnslast av färdigvaror som stålrullar och formatplåt. Transporterna om cirka 700 000 ton per år motsvarar 30 700 lastbilar. Med den här stora volymen är järnvägen det bästa alternativet. Inte bara i miljö- och säkerhetssynpunkt, utan också för all den hantering det kräver inne på anläggningarna.

– SSAB har en stor flexibilitet i sitt transportflöde. Vi har byggt ett system i vagnslastnätverket som kan hantera både stora fasta flöden och mindre varierande flöden. Vi är mycket glada för det förnyade förtroendet där vi tillsammans kan fortsätta att förfina och utveckla vårt logistikupplägg, där kvalitet, kapacitet och frekvens är viktiga parametrar, säger Carl Stjärnesund, strategisk säljare, Green Cargo.