I dagens intensiva och omväxlande affärsliv behövs flera olika kompetenser och resurser. Här passar Bandståls flexibla och snabba sätt att arbeta med klippning och slittade produkter i tunnplåt.

- Vi har letat efter en samarbetspartner för att ytterliga stärka vår position på våra hemmamarknader och Bandstål passar bra in i vårt nätverk av distributörer med olika kompetenser, säger Matts Nilsson, säljchef Sverige och Norge på SSAB.

Med sin geografiska position i Bångbro i Bergslagen - och verksamhet som ett stålservicecenter - har Bandstål en lång tradition av bearbetning, kundanpassning och snabba leveranser. De ser till att kompetensen och industrihistorien förs vidare i ett förädlat skick och samarbetet borgar för bra leveranser till kunderna.

- Som stålservicecenter möter vi många skilda behov och är en uppskattad samarbetspartner både bland stora och små kunder. Det är vår förmåga att skapa mervärde som kommer att vara avgörande för kunden – från standardkvaliteter till skräddarsydda produkter i höghållfasta stålsorter, säger Torbjörn Nilsson, ägare av Bandstål AB.


Långsiktighet
Avtalet har föregåtts av många och intensiva förhandlingar. Att ge sig in i nya relationer ställer krav på ömsesidig öppenhet, trovärdighet och samarbete. Förutom traditionella avtal och kontrakt så har även framtida investeringar dryftas, allt i akt och mening att skapa långvariga relationer mellan företagen.

- Det är inte gjort i en handvändning att få till ett sådan här avtal och nu när det är klart så hoppas jag verkligen att vi ska få ett långt - och för alla parter lönsamt - samarbete, säger Matts Nilsson.
 

Att etablera nya kontakter och samarbeten på en homogen marknad ställer stora krav på öppenhet och transparens mellan företagen. Alla berörda parter inom respektive företag har fått information och är införstådda med de villkor som gäller. Ambitionen är att erbjuda marknaden stor bredd och kompetens inom olika delar av stålbearbetning.

- Vi ser med stor tillfredställelse och tillförsikt fram emot ett bra samarbete för att gemensamt kunna ge god service till alla de kunder som behöver snabba och kvalitetssäkrade leveranser, oavsett om det är en liten post eller en större leverans, säger Torbjörn Nilsson.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SSAB Europe Bandstål AB
Matts Nilsson    Torbjörn Nilsson
Försäljningschef Sverige och Norge   Ägare
Tel: 070 331 7519    Tel: 0580 888 88
E-post: [email protected] E-post: [email protected]

 

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube.