SSAB har deltagit i flera olika diskussioner beträffande konsolidering av europeisk stålindustri. Diskussionerna med Tata pågår, men inga beslut är fattade. Det är inte säkert att en transaktion verkligen kan komma att genomföras, eller hur villkoren för en potentiell transaktion skulle se ut. Ytterligare information kommer att lämnas så snart eventuella beslut har fattats.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Investor Relations: Per Hillström, Head of IR, [email protected], +46 70 2952 912
Media: Mia Widell, Press Relations Manager, [email protected], +46 76 527 25 01

Denna information är insiderinformation som SSAB AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 13 november 2020 kl. 14.30 CET.