IKEA, NKT och SSAB inleder samarbete för att ge fler jobb. Från vänster Anna Wångmar, IKEA Borlänge, Neda Mostofi, arbetsförmedlingen, Andreas Westholm, NKT, och Mia Eriksson, SSAB Borlänge. Foto: Henrik Hansson

Samarbetet med IKEA i Borlänge, där även NKT med 260 anställda i Falun deltar, innebär att nyanlända först får praktisera på IKEA där de får träna på det svenska språket och få en inblick i hur det fungerar på arbetsplatser i Sverige. Därefter får de sommarjobb på SSAB i Borlänge eller NKT i Falun.

Det handlar både om att få en bättre mångfald på SSAB men även om att vi behöver stärka vår kompetensförsörjning här i regionen. SSAB, NKT och IKEA är inte konkurrenter på marknaden men konkurrerar om samma kompetens och arbetskraft, säger Mia Eriksson, plats- och produktionschef på SSAB i Borlänge.

-  Mångfald är även en viktig del i våra värderingar och strategi och om vi ska bli bättre då måste vi jobba mer aktivt och tillsammans med andra.

Syftet med Jobbspår är att genom språkpraktik få fler nyanlända ut på arbetsmarknaden. Neda Mostofi, arbetsförmedlingen, berättar att många företag har som krav att man kan förstå och göra sig förstådd på svenska därför är det svårt för nyanlända att hitta jobb.

Med Jobbspår ges nyanlända möjligheter att både få arbets- och språkpraktik. IKEA i Borlänge har haft språkpraktik i fem år där flertalet har anställning hos Ikea idag berättar Anna Wångmar, People & Culture Manager på IKEA i Borlänge.

En av de stora utmaningarna vi har i vår region är kompetensförsörjningen. Genom att samarbeta med SSAB och NKT kan vi hjälpas åt att stärka kompetensförsörjningen samtidigt som vi ger fler nyanlända möjlighet att få komma ut på arbetsmarknaden, säger Anna Wångmar och fortsätter.

För IKEA är det viktigt att våra medarbetare speglar det samhälle vi verkar i. Mångfald utvecklar IKEA, det innebär möjligheter, berikar vårt företag och stärker kundmötet.

2013 genomfördes ett liknande projekt där ett tjugotal nyanlända fick praktisera på SSAB i Borlänge med syfte att kunna erbjuda flera av dem sommarvikariat.

Intentionen var mycket god men det fungerade inte i verkligheten då det är oerhört viktigt att man kan förstå och göra sig förstådd på svenska. SSAB är en arbetsplats med många risker varför det är livsviktigt att man kan kommunicera med varandra, förklarar Mia Eriksson och fortsätter.

Redan nu i december startar rekryteringen av nya deltagare till vårens Jobbspår. I rekryteringsprocessen är chefer från SSAB med och fattar beslut om vilka personer som ska få vara med i Jobbspår. Totalt handlar det om ett femtontal personer som först kommer att får arbets- och språkpraktisera på IKEA i Borlänge och därefter erbjuds sommarjobb antingen hos IKEA eller hos SSAB och NKT.

Vi planerar för att ta emot en handfull av dessa hos oss på SSAB och det kommer att ske senare i vår, säger Mia Eriksson.