- Vi är mycket glada att så många ville besöka oss, det är värdefullt att få träffa våra närboende och höra deras tankar om vår verksamhet, säger Nils Edberg, platschef SSAB Luleå.

Nils Edberg, platschef SSAB Luleå

Vid närboendeträffen gavs information om buller och ljud från anläggningen, ett ämne som väckte många frågor. Ett stort bekymmer under året har varit att SSAB facklat mycket gas på grund av driftproblem på Luleå Kraft, problem som förhoppningsvis ska vara lösta i och med det senaste stoppet i september. SSABs miljöavsnitt berättade även mer om den senaste bullerkartläggningen som visade att det även finns andra källor som bidrar till ljudnivån. Nästa steg blir att se över hur vi kan åtgärda dessa för att steg för steg förbättra ljudmiljön för oss och våra närboende.

Masugn 3, Luleå

Efter dialog om ljud och buller var det så dags att få veta mer om Hybrit och om planerna på ett vätgaslager i området.

Världen behöver stål, bara från år 2000 till idag har den globala stålförbrukningen per capita ökat från 140 kg per år till 220 kg per år. Stål är ett helt återvinningsbart material med många fördelar, men vi behöver se över hela kedjan för att verkligen göra skillnad. Detta är grunden för Hybrit-initiativet och pilotanläggningen på SSABs område. Målet för hela initiativet är att eliminera klimatutsläppen i hela värdekedjan för järnmalmsbaserad ståltillverkning genom användning av förnybar el och vätgas. Pilotanläggningen på NJA-kajen ska tas i drift till sommaren 2020 och är ett viktigt steg på vägen till parternas intention att bli helt fossilfria 2045. Likaså behövs en pilotanläggning för lagring av vätgas som kan agera som en buffert för att säkerställa ett jämnt flöde till stålproduktionen och ökar möjligheten att balansera elsystemet med större andel väderberoende kraftproduktion.

Studiebesök vid Hybrits pilotanläggning

Efter denna genomgång var det så dags för studiebesök på masugnen och på pilotanläggningen. Besöket tycks ha varit mycket uppskattat av deltagarna som hade många frågor. Medan solen sakta sjönk över området avslutades träffen.

Studiebesök vid Masugn 3

Har du frågor om träffen eller om något annat som rör våra närboende, maila gärna till [email protected]