Förvärvet är villkorat av godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter och affären förväntas kunna genomföras vid slutet av 2019. Verksamheten som avyttras hade en försäljning om cirka 1,1 miljarder kronor under 2018, med ett nollresultat på EBIT-nivå.

Building Systems har cirka 500 medarbetare, vilka kommer att övergå till den nya ägaren med bibehållna anställningsvillkor. Building Systems är en projektverksamhet som specialiserar sig på design, tillverkning och installation av stom-, vägg- och takkonstruktioner till byggnader samt brokonstruktioner.

– Vår strategi är att skapa lönsam tillväxt inom produktaffären, det vill säga Residential Roofing och Building Components. Det är glädjande att vi nu har hittat en ägare som är bättre positionerad att utveckla Building Systems, vars verksamhet är mer inriktad på projekt, säger Sami Eronen, vd för Ruukki Construction.

Transaktionen kommer inte att ha någon påverkan på Residential Roofing eller Building Components, som har inriktning mot byggprodukter och som till en viss del har samma kunder.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sami Eronen, President, Chef för Ruukki Construction, sami.eronen @ ruukki.com,
tel: +358 40 557 8839
Viktoria Karsberg, Head of Corporate Communications, [email protected],
tel: +46 72 233 5288