-Det är med stor glädje jag kan meddela att jag har utsett Era Kapilashrami till ny plats- och produktionschef för SSAB i Oxelösund. Era har den kompetens och det driv jag har letat efter för att fortsätta utveckling av produktionsorganisationen och säkra framtida stabila leveranser på ett säkert sätt, säger Johnny Sjöström, divisionschef Special Steels. 

Era Kapilashrami har en stor kunskap och erfarenhet av ståltillverkning, hon är idag chef för enheten metallurgi som omfattar bland annat verksamheterna koksverk, masugnar och stålverk. En verksamhet med drygt 400 medarbetare. Hon började redan 2005 på SSAB Oxelösund och har sedan 2010 haft olika chefspositioner inom metallurgin. Era har också doktorerat i metallurgiska processer på KTH. 

-Varmt välkommen Era till ditt nya jobb samt till divisionsledningen för Special Steels, säger Johnny Sjöström.

Sedan tidigare har det meddelats att Jacob Sandberg stärker ledningsgruppen i Special Steels och övergår till en tjänst som teknisk chef. Jacob kommer att leda investeringsprogrammet, omställning av verket i Oxelösund, samt ha ett övergripande ansvar för SSAB Special Steels anläggningar och produktutveckling. 

-Jag vill återigen ta tillfället att tacka Jacob Sandberg för hans insatser som tidigare plats- och produktionschef, säger Johnny Sjöström. 

SSAB i Oxelösund avser att ställa om produktionen från nuvarande malmbaserad tillverkningsprocess av råjärn och stål med masugnar drivna med kol och koks, till en skrotbaserad produktionsmetod med användning av en så kallad ljusbågsugn. Med åtgärderna väntas SSABs framtida koldioxidutsläpp minska betydligt. Ljusbågsugnen planeras att börja byggas under 2021 med planerad start av provdrift under 2024. Förutsatt att ny elkraftledning som ska förse ljusbågsugnen med el finns färdigbyggd samt att ny energitillförsel av energigas finns tryggad, form av biogas eller naturgas.