För tredje året i rad bjöd SSABs underhållsorganisation i Borlänge in alla entreprenörer som ska delta i årets underhållsstopp till en introduktionsdag. Syftet är att få ett säkert och effektivt underhållsstopp.

- För oss handlar det om att vi får en möjlighet att träffa alla entreprenörer som faktiskt ska genomföra olika underhållsjobb i våra anläggningar under underhållsstoppet och berätta om våra arbetssätt och rutiner, förklarar Roger Karlsson som är underhållschef på SSAB i Borlänge.

600 entreprenörer

Varje sommar stannar produktionen under ett par veckor för ett stort underhållsstopp. I år kommer cirka 600 entreprenörer från ett tiotal olika företag att vara inne för att göra allt från saneringsjobb till murningsarbeten. Det är mekaniker, elektriker, tekniker, sanerare och murare för att nämna några av de olika professioner som anlitas för att tillsammans med SSABs egen underhållspersonal göra alla underhållsjobb.

- I år är det fler entreprenörer än vanligt men så har vi också många stora projekt utöver ordinarie underhåll som ska göras, säger Roger Karlsson.

Initiativet till en introduktion om vad som gäller på SSAB togs av Enerco, en annan av de större entreprenörerna som SSAB anlitar.

- Vi tyckte det var en bra idé att träffa alla entreprenörer före underhållsstoppet och informera om vad som gäller men även att få höra deras tankar och frågor. Kommunikation är en grundförutsättning för att det ska fungera, säger Roger Karlsson.


Bra att få en påminnelse om vad man ska tänka på tycker Anders Eriksson och Emma Bergqvist, Enerco, som deltog i den första av två introduktionsdagar för entreprenörer. Foto. Henrik Hansson

Kommunikation och riskbedömningar

På måndagen genomfördes den första av två introduktionsdagar. Ett 80-tal entreprenörer från sju olika entreprenörsföretag deltog. För många är det både andra, tredje och femte underhållsstoppet men för några är det det första. En av dem är Emma Bergqvist som arbetar med sanering hos Enerco.

- Kommunikation är A och O för att det ska fungera och för att jobba säkert, säger hon och tillägger att det är viktigt att göra riskbedömningar hela tiden och att hjälpa varandra.

Anders Eriksson, Enercos platschef på SSAB i Borlänge berättar att den största risken för Enercos sanerare är skyddsutrustningen.

- Det är oerhört viktigt att man har rätt skyddsutrustning och att den fungerar. Tyvärr är risken oerhört stor för tillbud, glasögonen immar igen för att det är varmt, tar man av sig är man oskyddad men har man de på ser man inget. Här handlar det om att hela tiden göra nya bedömningar, säger han.

Riskbedömningar var en av de punkter som det lades extra mycket vikt vid i den presentation som Clas Andersson, chef för driftnära underhåll i kallvalsverket, och Hanna Skoog Rowa, arbetsmiljöingenjör, gjorde.

- Riskmedvetenheten måste vara med hela tiden, därför förväntar vi oss att alla göra riskbedömningar, tillsammans i gruppen eller enskilt vid varje arbete, sade Hanna Skoog Rowa.

Hanna Skoog Rowa, arbetsmiljöingenjör, och Clas Andersson, chef för driftnära underhåll i Kallvalsverket på SSAB Borlänge, höll in introduktionen för ett 80-tal entreprenörer på måndagen. Foto: Henrik Hansson

Kan säga stopp

För Anders Tholander, Jernbros platschef på SSAB Borlänge, är det elfte underhållsstoppet och han märker att det har skett en förändring när det gäller säkerhetsarbetet på SSAB.

- Förr var det viktigare att bara köra på och få det gjort, idag tas säkerheten på allvar. Vi kan säga stopp om det inte är säkert, säger han och får medhåll av kollegan Joakim Ahlberg, som gör sitt fjärde underhållsstopp på SSAB.

- Det är väldig skillnad från mitt första år till idag. Förut var man besvärlig om man sade till om det inte fungerade eller var säkert, idag är det inga problem. Säkerheten är prio ett, säger Joakim Ahlberg.

Även om de har varit med flera gånger förut tycker de att introduktionsdagen är bra. Den ger en påminnelse om vad som gäller och en möjlighet att lyfta frågor.

- SSAB Borlänge har ett bra säkerhetsarbete och det börjar märkas, säger Anders Tholander.