- Här är det inte bara en-fald utan faktiskt en mång-fald av arter. Det som är imponerande är att detta är en vall skapad av människor som faktiskt håller en del arter och som vi hoppas ska kunna hålla ännu fler arter i framtiden, säger Matilda Elgerud, biolog på Borlänge kommun, när hon besöker bullervallen.

Bullervallen byggdes för att dämpa störande buller från SSABs industriområde för de närboende i främst Barkargärdet. Den sista etappen blev klar så sent som 2017 och hela vallen är idag 600 meter lång, 39 meter bred i foten och åtta meter hög. Högst upp på vallen som slingrar sig från SSABs östra porten till Islingbyholen får man en bra vy över centrala Borlänge.

Här uppe och längs med slänterna är läget perfekt för insekter att leva och bo. Därför har SSAB i Borlänge i samarbete med Borlänge kommuns plan- och markkontor, beslutat att försöka göra bullervallen till ett insektshotell.

 

- För två år sedan var SSAB med och invigde sagostigen i Islingbyholen och då väcktes idén om att kunna utveckla bullervallen, både dess läge och storlek, säger Anna Östlund, kommunikationsansvarig på SSAB i Borlänge.

Ved och sand

Det som gör att bullervallen passar så bra som insektshotell är dels placeringen i sydostlig riktning, dels storleken och att det redan idag finns många olika slags örter och insekter här. Magnus Stenmark, insektsspecialist, visar och berättar hur man med enkla medel kan göra det ännu trivsammare för olika slags insekter.

- Bullervallen har stora förutsättningar för att kunna locka fler pollinatörer, det vill säga insekter som hjälper till med pollineringen, säger han.

För att öka möjligheterna för både vildbin och steklar som hör till pollinatörerna att bosätta sig här har en första lokal skapats. Den består av sand, gammal ved och stenar.


Här är en del av lokalen av sand, gammal ved och stenar som anlagts för att locka pollinerande insekter till bullervallen. Foto: Henrik Hansson

 

- Det ser inte mycket ut för världen ännu men just sådana här lokaler som består av en blandning av sand, gamla döda träd och stenar är perfekta för pollinatörer men även skalbaggar att leva och bo på, fortsätter han.

Gott om mat

Men det krävs också mat till insekterna och det verkar det finnas gott om efter en kort vandring på vallen. Över tjugo olika örter identifierar Matilda Elgerud och Magnus Stenmark på vallen. Här finns flera örter som är bra både för steklar, skalbaggar och fjärilar.

- Kråkvicker är till exempel riktigt bra för fjärilar, säger Matilda Elgerud.

Mindre bra är de invasiva arterna, i det här fallet lupiner, kanadensiskt gullris och gräs.


Spindlar behövs också för den biologiska mångfalden. Just den här dagen hade en spindelhonas ägg kläckts. Foto: Henrik Hansson

 

- Gräs är bra för det binder jorden, men det kan också ta över och då finns det ingen mat för insekterna, så det gäller att ha balans, säger Magnus Stenmark.

Nästa steg är att anlägga ytterligare en lokal för pollinatörerna, det vill säga sand med gammal ved och stenar, på slänten som vetter mot sydost. Dessutom ska man göra ett par stycken blottor, det vill säga skrapa bort ett par, tre decimeter grässvål för att ta fram jorden för att se om det kan bidra till att fler av de goda örterna och växterna kan sprida sig.

 

- Vi planerar även att sätta upp skyltar med information om de insekter och örter som finns för att göra det lättare för besökare och förbipasserande att vara här men även förstå varför det ser ut som det gör, säger Matilda Elgerud.

- Savelgärdet är redan idag ett område som nyttjas av många närboende. Med insektshotellet hoppas vi att fler Borlängebor ska hitta hit och kunna både njuta av naturen och lära sig något, säger Anna Östlund.

Mångårigt projekt

2047 Science Center har också planer på att dra fördel av insektshotellet i sin pedagogiska undervisning för främst årskurs fem.

- Insektshotellet passar perfekt in i det program vi har för årskurs sex och som heter ”Är det surrigt”. En aktivitet skulle kunna vara att bygga små insektshotell, säger Amanda Grafström, pedagog på 2047 Science Center.

Arbetet med att skapa fler boplatser för såväl vildbin och steklar som skalbaggar och fjärilar fortsätter i sommar och i slutet av sommaren ska gruppen träffas igen för att se hur området har utvecklats.

- Det här ett projekt som kommer att pågå under många år och som kommer att utvecklas under tidens gång, säger Anna Östlund.

Rikt växtliv på bullervallen

Dessa örter identifierades på bullervallen vid besöket: Röllika, Sommargyllen, Rödblära, Kungsljus, Stormåra, Kråkvicker, Rödklöver, Humlelusern, Sötväppling, Renfana, Tussilago, Smörblomma, Gråbo, Förgätmigej, Backtrav, Lomme, Teveronika, Käringtand, Törel, Skräppa, Baldersbrå och Prästkrage.  Dessutom såg gruppen fjärilslarver, en samling med spindlar, steklar och skalbaggar.


Magnus Stenmark, insektsspecialist (mitten,  Matilda Elgerud, Borlänge kommun, Janny Sund och Anna Östlund, SSAB inspekterar den första lokalen för pollinerande insekter. Foto: Henrik Hansson