Petri Mikael Lehtonen
Utvecklingsingenjör
SSAB Brahestad
1210

 

Young professional’s career storyPetri Mikael Lehtonen

Under årens lopp har stålsorterna blivit starkare och därmed allt svårare att producera. För att framställa hårdare stål måste vi ha en djup förståelse för vår processkapacitet och hur vi kan förbättra den. 

I Brahestad arbetar vi nära tillsammans för att förbättra vår bandvalsningsprocess, och det krävs goda kunskaper om hur slabb blir bandplåt innan man går vidare i processen. En annan utmaning för bandvalsning är vår ständiga strävan efter en mer hållbar produktion.

Som utvecklingsingenjör på produktionsavdelningen arbetar jag dagligen med frågor som störningar i valsverket, spill och utveckling av normaltillståndet. Det finns även pågående långsiktiga projekt för att förbättra varmvalsningskapaciteten och öka digitaliseringen. 

En förbättring av processen i normaltillståndet minskar störningarna i produktionslinjen och gör vår produktion effektivare. Genom att undvika onödigt spill och störningar kan vi bli en mer hållbar stålindustri. Det är väldigt intressant att vara med och utveckla processen och se hur den blir bättre och producerar hårda stål mer effektivt. 

I år har vi som mål att ersätta två kylpumpar och motorer som ursprungligen är från 1971. När projektet är avslutat kommer vi inte att ha något avfall och vår process har tagit ytterligare ett steg framåt för att bli en mer energieffektiv produktionslinje. De nya pumparna kan minska energiförbrukningen med 2500 MWh årligen – lika mycket energi som går åt för att värma cirka 250 hus per år. 

Det bästa med att jobba inom produktionsavdelningen är att varje dag är unik, man vet aldrig vad som väntar runt hörnet. Jag tycker också att det är fantastiskt att organisationen ger medarbetarna möjlighet att öka sin kompetens och att växa inom företaget.