Namn: Marita Hane
Titel: Docol Global Brand Manager
Marita Hane Plats: Borlänge

När jag började på SSAB för sex år sedan såg jag fram emot att representera svensk industri på den globala marknaden. Att arbeta för SSABs vision om en starkare, lättare och mer hållbar värld kändes också rätt för mig personligen. Mitt jobb är att kommunicera värdet i varumärket Docol® som representerar våra höghållfasta stål till bilindustrin.

Vikten av att tänka hållbarhet när man tillverkar och använder bilar har länge varit en stor del i vår kommunikation och det är glädjande att se hur medvetandet kring dessa frågor stadigt ökar. I princip alla länder har insett vikten av att se till hela livscykeln för en vara. Vi märker också hur biltillverkare berättar om sitt val av höghållfast stål i bilen som ett säljargument.

Själv bor jag på landet i Dalarna med alla de kvaliteter som ett liv på landet innebär för hälsa och själ. I det mesta kan vi leva upp till ett hållbarhetstänk men svårigheten kan vara avstånd till arbete, skola och sjukvård. Många av oss är därför beroende av bil. Utan kollektiv kommunikation utanför storstäderna kommer personbilen att spela en fortsatt viktig roll. Men efterfrågan på klimatsmarta fordon ökar och det är en inspirerande utmaning att anta för oss inom stålindustrin.

Det talas mycket om klimatkrisen. Ordet kris lär komma från grekiskans crisis och betyda ”avgörande vändning”. En kris innebär med andra ord en möjlighet till förändring. Så hur kommer framtidens bilar köras? Med batteri eller med något annat i dag okänt drivmedel? Tydligt är att man behöver sänka vikten på bilarna, att det blir tuffare krav när det gäller utsläpp och införande av säkerhetsdetaljer. Den utvecklingen ger bättre tillväxtutsikter för användning av höghållfasta stål inom fordonsindustrin. Oavsett bilarnas drivmedel så kommer stål att ha en viktig roll i alla fordon. Vår kunskap och erfarenhet inom området kan göra skillnad för kunden.

Vi utvecklar ständigt nya Docol stål för bilindustri. I många fall är det bilindustrin som leder till utveckling av stålindustrin, en utveckling som sedan kan generera material till stora delar av samhället.

SSAB är på en spännande hållbarhetsresa – Sustainability Expedition. I en serie blogginlägg berättar några av våra medarbetare om olika hållbarhetsinitiativ som pågår inom bolaget. Hur vi arbetar med vår vision - En starkare, lättare och mer hållbar värld.