- Vi är på väg att göra ett revolutionerande tekniksprång och visa världen att det går att tillverka stål utan att släppa ut koldioxid, säger Martin Lindqvist

De tre bolagen deltar med en monter och seminarium i den svenska paviljongen, där Sverige som partnerland 2019 visar upp hur samarbete, innovation, hållbarhetsvisioner och digitalisering lyckats placera Sverige i framkant.

- Jag är väldigt stolt över att SSAB tillsammans med de andra bolagen vågar visa vägen i omställningen. Utan stålindustrins omställning kommer inte Sverige eller Europa klara sina klimatmål. Om vi, som trots allt har stora utsläpp idag, vågar och kan gå i bräschen, kanske andra företag, branscher och länder också vågar, säger Martin Lindqvist. 

- Alla sitter med samma nöt att knäcka och då tror jag att vi har kommit på en lösning som fler kan ha nytta av. Ska vi nå de ambitiösa och helt nödvändiga klimatmålen i Sverige, Europa och världen måste även stålindustrin ställa om, säger Martin Lindqvist.

Även Martin Pei, teknisk direktör i SSAB och ordförande i Hybrit deltar på Hannovermässan. Han menar att all utveckling inte går att göra i små successiva steg. Utan ibland måste man våga ta jättekliv på outforskad mark.

- Vi utmanar en tusenårig vedertagen masugnsteknik med en ny vätgasbaserad direktreduktion som aldrig tidigare testats i industriell skala. Det är stort, både för SSAB och för Sverige. Nu har vi kommit halvvägs i att bygga en pilotanläggning för fossilfri ståltillverkning som ska stå klar redan nästa år, säger Martin Pei, teknisk direktör SSAB och ordförande för Hybrit.