Stress och språkförbistringar kan påverka säkerheten vid lastning av plåt till lastbil. Därför finns nu en kort video som visar hur lastningen görs säkert. SSABs mål är att bli världens säkraste stålföretag och trafiksäkerhet är en viktig del i arbetet.
-Våra truckförare upplever lastningen som ett stort stressmoment. Många lastbilsförare har stor körvana men inte lika stor erfarenhet av att lasta plåt. Därför blir det ett stort riskmoment när våra interna truckförare inte vet hur lastbilsförarna kommer att agera under lastningen. Min förhoppning är att filmen ska hjälpa lastbilsförarna och fungera som ett stöd, förklarar Rune Tschemernjack avsnittschef för Leverans.


Rune Tschemernjack avsnittschef för Leverans.

På verksområdet i Oxelösund finns mycket människor och trafik i rörelse, dygnet runt. Det är inte bara SSABs egna truckar, lastfordon och tåg som kör, utan varje dag kommer även cirka 200 lastbilar och andra tunga fordon utifrån. Totalt sker cirka 2200 in- och utpassager varje dygn. Lastning av plåt till lastbil är ett område som har identifierats som ett högriskmoment. Därför har SSAB i Oxelösund gjort en film med syfte att förhindra olyckor genom att uppmärksamma lastbilschaufförer på hur man ska agera i samband med lastning på SSAB. Filmen är gjord utan tal och text för att den ska kunna förstås av alla nationaliteter.
-Många av förarna kommer från olika länder i Europa och kan inte prata något annat språk än sitt eget modersmål. Det är också en stor riskfaktor vid lastning men också ytterligare en stressfaktor för vår egen personal, säger Rune Tschemernjack.

SARI HEIKKINEN