SSAB, LKAB och Vattenfall utvecklar, med initiativet Hybrit, gemensamt en grön omställning där vätgas ska ersätta kolet i råjärnsproduktionen. Slutprodukten blir järn och vatten, istället för järn och koldioxid.

Idag släpper SSAB ut mindre än de flesta andra stålindustrier. Ändå står företaget för tio procent av Sveriges samlade koldioxidutsläpp.
– Och SSABs största produkt är faktiskt koldioxid, inte stål. Det håller inte när Sverige har målet att vara fossilfritt år 2045, säger Johan Kuylenstierna.

Mäktigaste miljörösten
Han är vice ordförande i det klimatpolitiska rådet och utsågs härom året till Sveriges mäktigaste röst inom miljösektorn. När han bubblar av entusiasm över SSABs vision om en fossilfri produktion, ja då finns det all anledning för stålbolagets medarbetare att sträcka på sig.
– Stålindustrin har en stämpel på sig som smutsig och konservativ. Att SSAB tar det här steget betyder att man gjort ett mentalt lappkast som heter duga, säger Johan Kyulenstierna och fortsätter:
SSAB har bestämt sig för att tänka nytt och grönt. Det är så modigt. Och så viktigt. Nu tar man täten och pekar ut färdriktningen.

Positivt inställd
Många trodde att en sakkunnig miljöprofil som Johan Kuylenstierna skulle bli besviken över att den gröna omställningen kommer att ta lång tid att genomföra. Men så är inte fallet.
– Jag är fullt medveten om att det tar längre tid än fem år att ställa om en så komplex verksamhet som en ståltillverkning. Givetvis måste SSAB göra det här i en takt som garanterar bibehållen affärsmässighet.

Miljövänlig teknik
Johan Kuylenstierna understryker att vi alla måste acceptera att det alltid kommer att behövas stål. Lösningen på stålindustrins klimatproblem stavas inte avveckling, utan en ny och miljövänligare teknik. Vilket SSAB alltså bestämt sig för att gå i bräschen för.
– Nu är det viktigt att det svenska samhället, att våra politiker, regelverk, energi- och transportsystem stöttar SSAB och andra innovativa industrier som tar klimathotet på allvar. Samverkan är nyckelordet om Sverige ska kunna bli fossilfritt till 2045!

TEXT Ulf Bertilsson 
FOTO Mats Linde

Johan Kuylenstierna utsågs 2014 till Sveriges miljömäktigaste aktör. Och 2017 utsågs Stockholm Environment Institute till nummer ett i världen i sin kategori, där Johan Kuylenstierna var vd. Idag är han vice ordförande i klimatpolitiska rådet och adjungerad professor vid Stockholms universitet.