SSAB är sedan många år huvudpartner till SOS Barnbyar och stödjer deras arbete för att ge barn och familjer en bättre framtid. SSABs stöd fortsätter under ytterligare ett år som en julklapp till våra medarbetare. Bidraget går till det familjestärkande programmet i Brovary, Ukraina. I slutet av januari anordnar SSAB också en resa till Brovary där fyra av våra medarbetare får besöka området och se SOS Barnbyars arbete på plats.

Under de senaste åren har Ukraina plågats av våld och konflikter, särskilt i de östra delarna av landet. Detta har lett till en svår ekonomisk situation och de som drabbas hårdast är barn och unga. Därför är årets julklapp till medarbetarna att tillsammans fortsätta att hjälpa dessa barn och unga. Arbetslösheten är hög och i kombination med brist på social trygghet leder det till att många barn far illa och många har förlorat sina föräldrar. SOS Barnbyar är på plats för att ge stöd till familjer som lever i utsatthet och för att arbeta förebyggande. Totalt omfattas över 1 000 personer av de familjestärkande programmen i Ukraina. Insatserna utgår från varje familjs unika situation och behov i form av sjukvård, basbehov såsom mat och hygienartiklar, psykologkontakter, fritidsaktiviteter och utbildning. Målet är att familjerna ska bli självständiga och självförsörjande. Olika former av utbildningsstöd ges till totalt 295 personer, såväl barn som vuxna. De får bland annat möjlighet att gå kurser i datorkunskap och de får vägledning och stöd inför framtida karriärsval vilket bidrar till en positiv samhällsförändring.

Violeta gick från hopplöshet till lycka

”Jag vet att jag alltid kan vända mig till SOS Barnbyar när jag är i behov av hjälp. De finns där för oss på ett sätt som ingen annan funnits förut”, säger Violeta, en 31-årig trebarnsmamma från Kiev i Ukraina.

Violeta gifte sig med sin man Mihail när båda var i tjugoårsåldern. Tillsammans fick de sonen Artur som nu är tio år gammal, Mila som är fyra och Soraya som är tre. Paret drömde om ett lyckligt liv för familjen, men den svåra ekonomiska situationen påverkade dem alla och när Violeta och Mihail väl pratade med varandra resulterade det ofta i bråk. Artur var den som tog mest skada. Han slöt sig och vägrade att gå till skolan. I februari 2016 sökte Violeta hjälp hos SOS Barnbyars familjestärkande program där hon fick psykologiskt stöd. Familjen fick också stöd och hjälp med hygienpaket och matpaket, samt blöjor till de minsta.

Det snabba agerandet från SOS Barnbyar gjorde stor inverkan på Violeta, som snabbt började må bättre. Tillsammans med sin man skrev hon in sig på alla olika workshops som tillhandahölls genom programmet. De utvecklade sina kunskaper inom föräldraskap, och Violeta började på kurser inom bland annat ekonomi och kvinnohälsa. Medan föräldrarna engagerade sig i sin vidareutbildning gick de yngsta barnen på förskola, särskilt inriktad på utveckling för små barn. Då båda flickorna visade sig ha svårt med talet, fick de hjälp av en talpedagog. Artur gick samtidigt i skolan och läste engelska och datorkunskap tillsammans med kompisar i samma ålder. Förra året fick Violeta ett deltidsjobb som webbredaktör, ett arbete som hon kunde sköta hemifrån. Nu arbetar både hon och Mihail deltid, något som förbättrat bådas självkänsla och stärkt familjens situation.

Nu ser vardagen annorlunda ut för familjen. ”Varje kväll kokar vi te, leker, pratar och skrattar tillsammans med våra barn. Vi älskar att vara tillsammans och trivs i varandras

sällskap. Allt är tack vare den hjälp vi fått genom SOS Barnbyar. Vi känner oss respekterade som individer och kan vända oss till organisationen om vi är i behov av stöd. Vi hoppas att de kommer kunna fortsätta att hjälpa familjer i samma situation,” säger Violeta.