- Det handlar både om att öka säkerheten och underlätta för såväl truckförare som utlastare att göra rätt, förklarar Jenny Lindström, sektionschef för Interna transporter i Borlänge.
De nya kassetterna är 16 respektive 14 meter långa vilket är två-fyra meter längre än de gula kassetterna. För att kunna särskilja de olika längderna på kassetterna valde man att ge dem olika färger. Eftersom de befintliga kassetterna är antingen blåa eller gula blev det rött respektive grönt denna gång. Att den längsta kassetten är röd är ett medvetet val berättar Jenny Lindström.
- Den längsta kassetten har ett överhäng på fyra meter från trailervagnen som är tolv meter, därför valde vi att göra den röd då röd är en varningsfärg. På så sätt blir det en tydlig signal för alla andra att här kommer ett fordon som är långt.

För att öka säkerheten ytterligare är de nya kassetterna försedda med reflexer på sidorna. En annan viktig förändring och förbättring av själva designen av kassetten är större möjlighet att säkra lasten.
- Det är oerhört viktigt att man centrerar lasten på kassetten och att man lastar framifrån för att kunna förflytta lasten på ett säkert sätt, därför har de nya kassetterna försetts med flyttbara stolpar, förklarar Jenny Lindström och visar hur det fungerar på den största kassetten.
- På de gamla vagnarna är möjligheten att lastsäkra mycket begränsad. Med flyttbara stolpar och fyra olika lägen på varje sida av kassetten har vi fått mycket större möjligheter att kunna lastsäkra olika sorters bredder och gods.


Jenny Lindström, sektionschef för Interna transporter på SSAB i Borlänge, demonstrerar hur lätt det är att flytta stolparna på de nya kassetterna. Foto: Henrik Hansson

Kassetterna är utvecklade i samarbete med leverantören och helt anpassade för SSAB Borlänges behov. Kalle Hemmingsson, driftsassistent på Interna transporter, har lett arbetet med att ta fram de nya kassetterna.
- Vi har utgått från vad som funkar och inte funkar så bra med de gula kassetterna i arbetet med att ta fram de nya, säger han och berättar att även SSABs egna designers har varit med i arbetet.
- Tillsammans med våra egna designers har vi valt en starkare och lättare stålsort för att minska vikten på de flyttbara stolparna.
Då kassetterna till stor del används både av interna transporter och utlastningen kommer arbetsinstruktionen för lastning av formatplåt att tas fram gemensamt.
- Men kassetterna kommer även att kunna användas för andra typer av körning som till exempel reservdelar, säger Jenny Lindström som berättar att med de nya kassetterna på plats kan man börja fasa ut de gamla vagnarna som används idag.