Driftstoppet görs efter att onormalt höga temperaturer uppmätts i masugnens mantel. Orsakerna till detta analyseras. Masugnen är helrenoverad så sent som 2011, och även delrenoverad 2016 och var därmed rustad att klara hela perioden fram till omställningen till ljusbågsugn 2025. Arbetet med att åtgärda problemet beräknas ta ungefär två veckor och därefter påbörjas återstarten av ugnen.

Stoppet kommer att leda till reparationskostnader, underabsorption samt lägre leveranser, vilket sammantaget beräknas påverka SSAB Special Steels resultat med totalt cirka SEK 150 miljoner, varav merparten under tredje kvartalet 2018.

SSAB Special Steels kommer att utnyttja SSABs globala produktionskapacitet för att minimera försenade leveranser till kunder under stoppet. Divisionen ser även över möjligheten att tidigarelägga en viss del av det planerade underhåll som schemalagts för det fjärde kvartalet 2018.

För ytterligare information, kontakta:
Per Hillström, Head of Investor Relations, [email protected], phone: +46 70 295 2912
Kerstin Danasten, acting press officer SSAB,
[email protected], phone: +46 72 222 78 29

Denna information är insiderinformation som SSAB AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti kl. 18.30 CET/CEST.

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube.