-          Vår strategi är att åstadkomma lönsam tillväxt i vår produktaffär, det vill säga Residential Roofing och Building Components, och samtidigt öka marknadsandelen på våra huvudmarknader. För projektaffären, Building Systems, ska vi förbättra lönsamheten genom att utveckla projekt- och produktportföljen. Vi har undersökt möjligheterna att sälja den lokala verksamheten i Ryssland, en verksamhet som har minskat i omfattning och där utsikterna är förhållandevis osäkra. Med en passande köpare kan vi nu gå vidare och genomföra försäljningen. Den ryska verksamheten är helt självständig och transaktionen har således ingen påverkan på vår verksamhet i övriga länder, säger Sami Eronen, vd för Ruukki Construction.

Köpare är det ryska företaget OOO Salavatneftemash.

Ruukki Constructions verksamhet i Ryssland, som nu ska säljas, omsatte cirka 400 miljoner kronor under 2017. Det kan relateras till Ruukki Constructions totala omsättning som uppgick till cirka 5,8 miljarder kronor under samma period. Avyttringen kommer inte att ha någon betydande påverkan på Ruukki Constructions resultat.

Den ryska delen av Ruukki Construction har verksamhet inom framförallt vägg- och stomkonstruktioner. Ruukki Constructions huvudsakliga kundsegment i Ryssland inkluderar logistik, jordbruk och industriella och kommersiella byggnader. Försäljningen inkluderar inte verksamheten för Residential Roofing, men i samband med transaktionen som nu genomförs kommer Ruukki Construction att upphöra med all lokal verksamhet inom Residential Roofing i Ryssland.  

Bolaget har cirka 630 anställda i Ryssland. Samtliga anställda kommer att följa med in i det nya bolaget, förutom de cirka 45 medarbetare som arbetar i verksamheten för Residential Roofing. Produktionsanläggningarna som ingår i transaktionen finns i Obninsk och Balabanova i Kalugaregionen. Ruukki Construction har totalt cirka 2 500 anställda.

För mer information, vänligen kontakta:
Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications,
[email protected], phone: +46 722 33 52 88