Statsminister Stefan Löfven tar idag ett första spadtag för den pilotanläggning där joint venture-bolaget HYBRIT ska genomföra tester i pilotskala för att producera stål med vätgas istället för kol och koks. Biprodukten blir då vatten istället för koldioxid.

I vintras fick initiativet grönt ljus för att gå vidare från förstudie till pilotanläggning. Nu inleds bygget och anläggningen beräknas stå färdig 2020.

-          Genom att börja bygga pilotanläggningen, där vi ska utveckla och skala upp tekniken för fossilfri ståltillverkning, tar vi ett viktigt steg framåt mot SSAB:s mål att vara fossilfritt 2045. Vi är stolta över att vara del av ett viktigt och utmanande teknikskifte som kan leda till att vi löser en del av klimatfrågan, säger Martin Lindqvist, vd och koncernchef på SSAB.

HYBRIT har potential att minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med tio procent och Finlands med sju procent. HYBRIT har dessutom en global potential att minska koldioxidutsläppen. Det historiska teknikskiftet har beskrivits som avgörande för att Sverige ska kunna möta de mål som satts upp i Parisavtalet.

HYBRIT är ett joint venture-bolag som ägs av de tre företagen SSAB, LKAB och Vattenfall med målsättningen att först i världen utveckla en industriell process för fossilfria malmbaserade ståltillverkning. Projektet initierades våren 2016, och målsättningen är att ha en industriell process framme till 2035.

HYBRIT har sedan tidigare beviljats finansiellt stöd från Energimyndigheten vid tre tillfällen, nämligen två genomförbarhetsstudier och ett forskningsprojekt. Nyligen kommunicerades det att Energimyndigheten utöver det kommer att bidra med cirka 37 procent av de 1,4 miljarder som pilotstudiefasen beräknas kosta och att de tre ägarbolagen står för resterande del.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kerstin Danasten, t f presschef, telefonnummer +46 72 222 78 29

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com . Följ med oss även i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube.