”Genom förändringarna breddar vi ledningens fokus och kompetens inom flera viktiga områden så som hållbarhet, innovation och strategi. Eva Petursson och Viktor Strömberg för med sig ny och relevant kompetens till teamet och genom att bryta ut hållbarhet som en egen funktion säkrar vi att detta viktiga område får det fokus som krävs framöver”, säger Martin Lindqvist, vd och koncernchef SSAB.

Nyutnämningar i koncernledningen:

Viktor Strömberg, Strategi och digitalisering
Utses till ny medlem i SSABs koncernledning. Anställd i SSAB sedan 2011. Tidigare, Associate Partner på McKinsey & Company, produktchef på SAP och konsult på IBM. MBA INSEAD, Frankrike och MSc i Industrial Engineering & Management, Linköpings Universitet.

Eva Petursson, Forskning och innovation
Utses till ny medlem av koncernledningen. Anställd i SSAB sedan 2005. Tidigare, Lektor i Stålbyggnad vid Luleå Tekniska Universitet, Designspecialist och forskningsledare SSAB Knowledge Service Center, Strategisk forskningschef SSAB. Civilingenjör och Teknisk Doktor i Stålbyggnad, Luleå Tekniska Universitet.

Vakans, Hållbarhet
En ny position i koncernledningen med globalt ansvar för SSABs hållbarhetsarbete. Idag styrs hållbarhetsarbetet inom ramen för den kombinerade personal- och hållbarhetsfunktionen under ledning av Maria Långberg. Arbetet med att hitta lämplig kandidat till den nya positionen har inletts och tills dess att processen är slutförd är Maria Långberg tf hållbarhetsdirektör.

Övriga förändringar i koncernledningen:

Taina Kyllönen, idag Kommunikationsdirektör, har valt att lämna SSAB i samband med dessa förändringar. Taina har varit anställd i Rautaruukki sedan 2004 och medlem i SSABs koncernledning sedan 2014.

”Taina har haft en betydande roll i att bygga det nya SSAB efter samgåendet med Ruukki. Jag vill tacka henne för hennes bidrag till att SSAB så framgångsrikt har lyckats bygga en stabil plattform för lönsam tillväxt och jag önskar henne varmt lycka till i framtiden”, säger Martin Lindqvist. 

Maria Långberg, Organisation, kultur och kommunikation

Utses till ansvarig för HR, Corporate Identity & Communication och SSABs lean-program, SSAB One och fortsätter att ingå i SSABs koncernledning.

I övrigt ingår även fortsättningsvis följande personer i koncernledningen:

  • Martin Lindqvist, Vd och koncernchef SSAB
  • Olavi Huhtala, Divisionschef SSAB Europe
  • Charles Schmitt, Divisionschef SSAB Americas
  • Per Olof Stark, Divisionschef SSAB Special Steels
  • Martin Pei, Teknisk direktör 
  • Jonas Bergstrand, EVP Juridik
  • Håkan Folin, Ekonomi- och finansdirektör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity & Communications, [email protected],
tel: +46 72 233 5288