Robert Ridefors, bevakningsledare.

- Det är efter Långstråket vi har de stora riskerna i trafiken, och därför vill vi göra ett försök med att stänga den för fordonstrafik. Trafikflödet kommer kontinuerligt att undersökas och analyseras
och ett exakt slutdatum är därför inte satt, förklarar bevakningsledare Robert Ridefors.  

Den 2 maj kommer fler ändringar att träda i kraft. Den första är att alla passagerare ska kliva ur fordon vid såväl in- som utpassage. Detta för att SSAB vid händelse av olycka måste vi kunna redovisa vilka som befinner sig på området.

- För samtliga, förutom SSABs egna anställda, har detta gällt sedan 2006. Nu kommer det att gälla alla även de som åker buss, berättar Robert Ridefors.

Den andra stora förändringen är att alla besökare ska hämtas och lämnas i vakten av deras besöksmottagare. Förändringen kommer bland att innebära att inga besökare kommer att få inkörningstillstånd, inte heller taxibilar.

Den tredje och sista förändringen är att inpassering av fordon som ska till Lindab, Duroc Rail och SMA Minerals ska gå via Uddebovakten.

- Detta gäller enbart fordon som ska till dessa platser. Är det någon som ska cykla till exempelvis Lindab så är det ok att passera vid Västra Vakten, säger Robert Ridefors.

Mer information om övriga trafikförändringar som kommer att ske på Svartöns Industriområde kommer löpande under året.