Ett av SSABs hållbarhetsmål är att ha en fossilfri verksamhet 2045. Hybrit-projektet där ny teknik för att framställa råjärn och stål ska utvecklas, är ett initiativ för att nå målet. Men vilka utmaningar står SSAB i Borlänge inför? Och hur jobbar man med att nå hållbarhetsmålen?

Matts Persson, ansvarig för strategisk energiledning, Jonas Engdahl, processutvecklare, och Emil Haglund, flödestekniker, berättar mer om SSAB Borlänges hållbarhetsarbete i filmen nedan.