I höstas kom den nya övergripande hållbarhetsstrategin för SSAB – men varför är det viktigt att jobba med hållbarhet och vad innehåller vår strategi? Jonas Larsson, SSABs miljöchef, berättar mer i filmen nedan.