Göran Hård från SSAB i Oxelösund har utsetts till ny ordförande för Processindustrins hanteringskommitté (PHK) inom TFK – Institutet för transport- och logistikforskning. Till vardags är han chef för interna transporter på SSAB i Oxelösund. Kommitténs uppgift är att lösa vardagliga problem inom intern logistik men den har också en visionär uppgift. Prioriterade områden är bland annat, energieffektiva och miljöanpassade (hållbara) system för intern logistik och interna transporter, kompetensutveckling, säkerhet och underhållsfrågor för maskiner och utrustning.

-Det känns oerhört hedrande att få ett uppdrag som kommittéordförande inom TFK, en forskningsorganisation som ligger i framkant inom intern logistik i Sverige, förklarar Göran Hård.

Inom kommittén finns den svenska stålindustrin samt delar av skogsindustrin representerad.

SARI HEIKKINEN

Följande företag och organisationer är representerade i PHK: Iggesunds Bruk, Outokumpu Stainless, Ovako, Sandvik Materials Technology, SSAB, med representation från produktionsenheterna i Borlänge, Luleå och Oxelösund samt Uddeholms.

Göran Hård chef för interna transporter på SSAB i Oxelösund.