SSAB kommer under första halvåret 2018 genomföra en process för att välja och utse den revisionsbyrå som från och med 2019 skall ansvara för revisionen av SSAB AB och legala enheter inom SSAB-koncernen. Avsikt att lämna bud skall lämnas senast den 31 januari 2018. 

För ytterligare information kontakta Marie Sällström, VP & Head of Group Accounting, tel: +46 703 489 748.