När arenan är klar kommer den att ge möjligheter till curling, ishockey, bandy, konståkning, skridskotävlingar samt mässor och evenemang.

SSAB levererade över 700 ton hålprofiler till kunden Best-Hall för stålstommen som ska täcka isrinken Atlanten Kunstisbane i Kristiansund i Norge. Stålsorten som användes i projektet var SSAB Domex Tube Double Grade (S355J2H/S420MH). Den är särskilt avsedd för stålbyggnation och uppfyller och överträffar kraven enligt EN 10219. Specifikation uppfylls för två stålsorter: S355J2H och S420MH. Valet av stålsort beror på kundens eller konstruktörens användningsområde och krav. I det här projektet var stålkonstruktionen designad så att spannvidden kunde utnyttjas optimalt. Hålprofilerna tillverkades vid SSABs rörverk i Finland. Det mesta av stålet levererades direkt från rörverk till objektet. Detta medförde fördelar för kunden i hela kedjan från råmaterialanskaffning till färdig produkt.

Konstruktionerna till Atlanten Kunstisbane tillverkades vid Best-Halls produktionsenhet i Kelviå i Finland. Installationen av arenan började i september i år och byggnaden kommer att vara klar i december.

SSAB levererade över 700 ton hålprofiler till stålstommen.

Stålsorten som användes i projektet var SSAB Domex Tube Double Grade (S355J2H/S420MH).

Ny skridskoarena för milda vintrar

Atlanten Kunstis AS grundades 2008 när vinterförhållandena var goda. Men sedan dess har vintrarna blivit allt mildare med mycket stora regnmängder, vilket har lett till ännu kortare vintrar. Idén att bygga ett tak började utvecklas 2012, när byggherren Atlanten Kunstis tog den första kontakten med Best-Hall.  

Best Hall antog utmaningen och projekterade en hall med rundade gavlar. Efter anbudsförfarandet hösten 2016 och det omfattande grundarbetet våren 2017, börjar vi nu skönja konturerna av vad som kommer att bli en vacker hall som reser sig vid Atlanten i Kristiansund.

Best-Hall står för produktion och installation av hallen. All sågning, utrustning och ytbehandling görs i egen regi. C4M behövs för pulverlackeringen. ”Den konsekvent höga kvaliteten på SSABs hålprofiler är mycket viktig för oss och gör att vi kan vara effektiva i alla produktionssteg”, säger Leif Fagernäs, VD på Best-Hall.

Sammanlagt 60 lastbilar levererade materialet från Finland till Norge. Byggområdet är mycket trångt. De stora profilerna krävde en kran på 300 ton och en på 200 ton. Installationen tog fyra månader.

Långsiktigt samarbete med Best-Hall

SSAB och Best-Hall har en lång historia av samarbete. Under årens lopp har SSAB anordnat flera tekniska utbildningar för Best-Halls anställda.

Installationen av stålramen tog fyra månader. De stora profilerna krävde en kran på 300 ton och en på 200 ton.

Läs mer om SSAB Hålprofiler