Tidigare i år startade SSAB i Oxelösund en strategisk utredning om en omställning till skrotbaserad metallurgi 2026. Produktionsorten står inför ett vägval, fortsatta kostsamma investering i kolbaserad teknik eller att investera i ett alternativt spår för att komma bort från kolanvändning. En unik möjlighet att säkra produktionen i regionen och ställa om till en mer hållbar verksamhet.
Ett antal projektgrupper är igång och jobbar med en hel del olika frågeställningar. Ett av de mest kritiska är själva elkapaciteten till en framtida ljusbågsugn. En ljusbågsugnsbaserad produktion gör att utsläppen av koldioxid kraftigt minskar, till mindre än en tiondel av den järnmalmsbaserade produktionen.

-Vi har nu formellt börjar processen genom att vi lämnat in en ansökan till Vattenfall om en ny kraftigare elledning till SSAB i Oxelösund, säger Jacob Sandberg plats- och produktionschef på SSAB i Oxelösund.


Jacob Sandberg

Idag finns tre ledningar på 130 kilovolt (kV) in till SSAB men en ljusbågsugn kräver mer än så.

-För att inte störa övriga kommunen med flimmer så krävs en hög kortslutningseffekt och vi jobbar för en helt ny kraftledning på 130, 220 eller 400 kV, säger Niclas Westin som är projektledare för elförsörjningsarbetet.

Lättare sagt än gjort. En elledning på 400 kV är i praktiken en utbyggnad av elstamnätet i Sverige som kräver regeringsbeslut. Stamnätet går i långa gator genom hela Sverige och oftast räcker det för industrin med ledningar upp till 220 kV som leds från stamnäten. Ansökan har lämnats in från SSAB till Vattenfall som i sin tur ansöker till Svenska kraftnät. Där behandlas ansökan och i slutändan beslutar regeringen om eventuella utökningar om stamnätet.

-Det är en omfattande process som i normala fall kan ta över 10 år. Därför är det oerhört viktigt att på alla sätt snabba på processen för att en omställning av metallurgin ska kunna ske 2026, förklarar Niclas Westin.


Niclas Westin

Idag finns ett tiotal ljusbågsugnar i Sverige men ingen är i den storleken som SSAB i Oxelösund behöver. Inom Americas används idag två typer av ljusbågsugnar. I Montpelier finns en likströmsugn som anses vara bättre för elnätet men där behöver man omvandla växelström som finns i elnätet till likström. Medan i Mobile finns en ugn som går på trefas växelström.

-Vi tittar på vilket sätt som passar Oxelösund bäst eftersom båda systemen har olika fördelar, säger Niclas Westin.

Inom projektet med att konvertera det nuvarande energisystemet till naturgas eller biogas, är arbetet i full gång. Oxelösunds Hamn arbetar för att kunna lämna in en ansökan om tillstånd för en gasterminal och i slutet av november sker ett samråd med allmänheten.

SSAB har ökat sina ambitioner för hållbarhet och har som mål att vara helt fossilfritt 2045. En målsättning med HYBRIT-projektet är att producera fossilfritt stål. SSAB Oxelösunds omställning är ett första steg i arbetet med att ställa om till en hållbar produktion.

SARI HEIKKINEN