Med detta mål i fokus har vi utvecklat ett antal säkerhetsinitiativ inom SSAB Americas som nu har kommunicerats till alla våra anställda. Dessa initiativ, som belyser vårt personliga och kollektiva åtagande vad gäller säkerhet, omfattar följande:

  • Ledarskapsutbildning: Ett initiativ för att utveckla färdigheter hos chefer i produktionen och hjälpa dem att vägleda sina team till att arbeta effektivare och säkrare.
  • Regler: Säkerhetsregler som måste följas av alla anställda inom SSAB Americas som ett villkor för deras anställning.
  • Säkerhetslöfte: Ett tillkännagivande av vårt individuella åtagande, att ta ansvar för vår egen och våra kollegors säkerhet. Alla anställda måste skriva under detta tillkännagivande och de erhåller en klisteretikett att sätta på sina ID-kort, som fungerar som en daglig påminnelse om åtagandet.
  • SafeStart säkerhetsutbildning: En utbildning som hjälper oss att förstå de mänskliga faktorer som påverkar oss både på och utanför arbetet.

Utbildningen SafeStart hölls för första gången 2007 i vår klipplinje i Toronto, Ontario, Kanada. Till följd av de enastående resultat som uppnåddes där, beslutade vi att ge alla anställda inom Americas denna utbildning. Utbildningen fokuserar på vanor vi har som kan leda till skador och misstag. Till exempel gör vi ofta saker för fort eftersom vi har bråttom, blir frustrerade över vissa uppgifter, trötta och tappar koncentrationen, eller så blir vi för bekväma för att vi gjort samma jobb många gånger tidigare. SafeStart lär oss att sådana förhållanden leder till enkla fel som orsakar merparten av alla olyckor. Genom att försäkra oss om att vi ständigt tar hänsyn till dessa faktorer innan vi utför en uppgift, kan vi undvika onödiga misstag och skador. Vårt mål är att den här utbildningen ska bidra till att förbättra livet för våra anställda både på jobbet och på fritiden.

Med dessa kombinerade säkerhetsinitiativ inom SSAB Americas har vi förnyat vårt åtagande att göra SSAB till det säkraste stålföretaget i världen. Genom att arbeta tillsammans med våra arbetskamrater, ta ansvar för oss själva och för varandra och uppmärksamma dessa enkla regler, kan vi förbättra säkerheten dygnet runt, sju dagar i veckan.

Steve Hansen
Teknisk chef
SSAB Americas