- Det är mindre lokal än vi tidigare haft men det blev bättre än vi trott. Många hittade till invigningen vilket var kul. Nu hoppas vi på många besök under tisdagarna när vi är här och att fler ska hitta till oss. Vi efterlyser även fler pensionärer som vi engagera sig, säger Jan Stenlund.

Ett tjugotal personer hittade ner i huvudkontorets källare när Veteranerna invigande sin nya lokal med öppet hus och tårta. Här blickar Jonna Barsk och Margareta Rönnqvist tillbaka i NJAs historia genom gammal personaltidning från 70-talet.

Allt började med ett gäng lådor
Veteranernas Arkivkommitté, eller ”PTK veteranerna” som tidigare de hette, har funnits sedan 1978 när NJA blev SSAB. Under en rensning hittade man stora mängder foton och annat informationsmaterial som ingen visste var de skulle göra av.

- De funderade på att kasta bort allt, men det gjorde de inte vilket vi kan vara glada för idag. Då hade vi inte haft kvar och NJAs historia. Istället bildades arkivkommittén som sedan dess kontinuerligt samlat foton, tidningar, tidningsurklipp med mera för alla att ta del av, berättar Arthur Ynglöf.

Nya digitala arbetssätt
Fram till idag har veteranerna jobbat med att på ett traditionellt sätt arkivera gamla personaltidningar, diabilder, pressklipp, foton, utställningar och informationsmaterial. Idag finns inte längre någon fysisk personaltidning så istället samlas utskrifter av de artiklar som publiceras på intranätet.

- Tekniken går framåt och där måste även vi hänga med. Bland annat jobbar vi med att digitalisera alla personaltidningar så vi ska kunna läsa dem på datorn. Vi kommer framöver också att jobba med att göra digitala utställningar, berättar Jan Stenlund.

I lokalen har veteranerna gjort en utställning över NJAs och SSABs historia.

Fler aktiva pensionärer efterlyses
Idag består arkivkommittén av sju personer men de hoppas att fler pensionärer ska hitta till dem. När kommittén bildades var det endast tjänstemän men det är något de hoppas ska förändras.

- Det borde finnas fler som vill vara med och träffas, och alla pensionerande SSAB-anställda är välkomna. Vi är inte längre en förening för pensionerande tjänstemän, vilket är anledningen till att vi bytte namn. Vi träffas varje tisdag mellan 8.30 och 11.00 och förutom att vi jobbar med SSABs historia har vi även en massa trevligt med kaffe och fika, säger, Jan Stenlund.

Idag består Veteranernas Arkivkommitté av Curt Johansson, Stig Andersson, Jan Stenlund, Paavo Hammar, Börje Hansson, Börje Pettersson och Arthur Ynglöf. De hoppas att fler pensionärer ska ansluta sig. 

Veteranernas ihärdiga arbete men också ambition att nyttja ny teknik är något som uppskattas av SSAB. Under invigningen överlämnade SSABs platschef Nils Edberg ett stipendium på 10 000 kr till föreningens via Börje Pettersson med motiveringen: ”Gruppen arbetar med att värna SSAB Luleås industrihistoria för framtiden. De kombinerar ny teknik och nya metoder för bild och ord med traditionellt arkivarbete med ambitionen att öka kunskap om Luleås plats i den svenska stålhistorien.”

Är du pensionerad, har jobbat på SSAB och vill delta i arkivkommitténs arbete. Kontakta Jan Stenlund tfn 070-697 41 62, eller Börje Pettersson, tfn 070-544 09 28.