Besöket var en del av Nordic Summer Colloquim on Advanced Steel, NSCAS, som Triple Steelix arrangerar i syfte att dels visa upp vad Bergslagsregionen har att erbjuda i form av avancerad stålindustrin, dels knyta kontakter med doktorander i hela världen.

På SSAB i Borlänge fick de elva doktoranderna, som kom från Mexiko, Kina, Indien, Turkiet, Italien och Ukraina, en guidad vandring i såväl Varmvalsverket som Kallvalsverket.  För flera av dem var det första gången de besökte en så stor produktionsanläggning och frågorna vara många.

Andrea Francesco Ciuffin, som studerar på Politecnico di Milano, var särskilt imponerad av alla kvalitetskontroller som görs genom hela produktionsprocessen.

Efter verksvisningen fick doktoranderna en presentation av hur SSAB jobbar med forskning och utveckling av SSABs forsknings- och utvecklingschef Eva Petursson. Därefter presenterade doktoranderna sina egna studier och projekt för några av SSABs egna forskare och produktutvecklare.

- Att träffa studenter och höra deras tankar och idéer hör till en av de roligare arbetsuppgifterna. Det är dessutom intressant och lärorikt att få ta del av vad man gör i andra delar av världen, säger Eva Petursson.

Hör två av doktoranderna berätta om sitt besök på SSAB i filmen nedan (enbart på engelska).