Den kombinerar de bästa egenskaperna hos Hardox® 450 och Hardox® 500. Resultatet är en slitplåt utan verklig konkurrens på marknaden.

Hardox® 500 Tuf är segt nog att fungera som konstruktionsmaterial i kraftfulla lastbilsflak och skopor. Stålet har visat goda prestanda i kalla klimat och vid extrem kyla. Överlägsen slitstyrka ger ökad livslängd och förmågan att stå emot stötar och slag.

Typiska arbetsförhållanden är lastning och lossning av sprängsten i grustag och gruvor, hantering av tungt stålskrot och rivningsarbeten där till exempel bitar av betong med armeringsjärn lastas eller släpps på flaket.

Före lanseringen har Hardox® 500 Tuf genomgått rigorösa tester under realistiska förhållanden.

Flaket på bilden är tillverkat med Hardox® 500 Tuf i bottenplåten. Det har transporterat över 40 000 ton krossad sten i drygt ett års tid med minimalt slitage. Mätning av tjockleken i den bakre delen av den 6 mm tjocka plåten visade ett genomsnittligt slitage på bara 5 %.


Upp till dubbla livslängden
 

• 85-100 % längre beräknad livslängd än Hardox 400*
Garanterad slagenergi 27 J vid -20 °C
• Snävt hårdhetsintervall på 475-505 HBW
• Mycket motståndskraftigt mot bucklor och sprickor från vassa och tunga föremål
 

* Beräkningar med SSABs WearCalc och TippCalc baserat på glidslitage från granit 

För mer information om Hardox® 500 Tuf kontakta: 

Lasse Bengtsson 

Marketing Manager Sweden, Norway, Denmark, SSAB Europe, [email protected] 

Telefon: +46 155 25 41 82  

Mobil: +46 70 205 87 93