Thomas Hälleberg, avsnittschef energi och media, var en av de som deltog i arbetet med att ta fram det nya arbetssättet.

- Tidigare var det svårt att veta vilka risker vi skulle prioritera. Med den här listan med definierade områden och en klar och tydlig instruktion hur man ska göra är det enkelt att gå genom riskerna och inkludera det i det dagliga arbetet, säger han.

 

Specifika risker

Inger Eriksson, som har lett arbetet med att ta fram arbetssättet, förklarar att det nya är att man nu pratar om specifika risker, det vill säga sådana som man inte har kontroll över.

- Om vi har kontroll över våra risker, ja då är det inte en specifik risk och behöver inte samma fokus. I korthet kan vi säga att det handlar om att stämma av mot listans fokusområden om just vi i vår arbetsgrupp eller skiftlag har specifika risker som vi måste åtgärda.

Eventuella specifika risker förs sedan upp på riskidentifieringslistan, som finns i MIA.

- Vi vill inte krångla till det utan snarare göra det så enkelt som möjligt för alla att jobba med sina risker i vardagen. Därför har vi valt att använda oss av redan väl beprövade metoder och processer, som till exempel PDCA-cykeln och daglig styrning, förklarar Inger Eriksson.

 

Ökad riskmedvetenhet

För Thomas Hälleberg och hans medarbetare har riskhanteringen blivit en stående punkt på tisdagens förbättringsmöte.

- Varje tisdag ägnar vi en halvtimme åt att gå genom några av de 27 fokusområdena på listan, och hittar vi en specifik risk som måste åtgärdas då förs den upp på vår riskidentifieringslista, förklarar han och berättar att det nya arbetssättet redan har gett resultat i en ökad riskmedvetenhet.

- Risker är en del i vardagen, man tänker mer på det, ser mer genom att vi diskuterar våra risker kontinuerligt.

Hör Thomas Hälleberg och Anders Svensson berätta mer om det nya arbetssättet för riskhantering och riskmedvetenhet.