Sara Valentin Eklöw

Digitalisering. Vad är det egentligen? Och varför ska man ha en digitaliseringsstrategi? Digitalisering handlar om att använda alla tänkbara digitala medel för att utveckla sin verksamhet och hitta nya möjligheter att göra affärer. Fluffig definition tänker du nu, och ja, det är lite svårt att få ett grepp om vad digitalisering är. Men SSAB har utvecklat en digitaliseringsstrategi och våra fem divisioner/dotterbolag håller just nu på att göra detsamma.

I somras kom Tibnor till Business Development och bad om hjälp att utveckla sin strategi och jag fick uppdraget att bistå dem under hösten. Vi på ”affärsutveckling” har som uppdrag att bistå alla divisioner och gruppfunktioner i strategi- och affärsutvecklingsprojekt som antingen behöver ytterligare resurser eller behöver någon som är objektiv och kan ta ett helhetsgrepp om frågeställningen.

Den första utmaningen för mig med Tibnor blev att definiera vad digitalisering innebär. Jag insåg snabbt att alla jag frågade hade olika uppfattning om vad det var. Vissa ansåg att det handlade om e-handel, andra om att ha automatiserad fakturahantering. Vissa tyckte att ansvaret för digitalisering låg på IT medan andra ansåg att det låg på Sälj. En av de viktigaste insikter vi gjorde redan i början av arbetet var att digitalisering är allas ansvar och om vi börjar skjuta över det på någon del av organisationen så kommer vi att misslyckas. Eftersom digitalisering handlar om såväl e-handel som fakturahantering och Facebook, så måste vi alla vara aktiva i arbetet för att digitalisera vår verksamhet i syfte att förbättra vår affär, på vilket sätt det än må vara.

När vi väl kommit dit så började vi fundera på vilka digitala lösningar som Tibnors intressenter kan tänkas vilja ha. Vad har de för behov och hur möter vi dem med nya lösningar? Vi ”brainstormade” fram över 100 idéer, alla av olika kvalitet, och valde sedan ut fem av dem att inkludera i vår strategi. För varje idé jobbade vi fram ett business case för att förstå vilken affärsmöjlighet som skulle genereras under den strategiska perioden, 2017-2020. Sen sattes aktivitetslistor upp för varje område och personer i linjeverksamheten blev tilldelade ansvar för de fem olika lösningarna.

Tibnor har nu påbörjat arbetet med dessa fem idéer och kommer under året att följa upp alla projekt på månadsbasis. Jag hoppas att du liksom jag följer deras arbete med spänning!

Sara Valentin Eklöw
Strategy & Business Development