Tekes bidrar till finansieringen av två forskningsprojekt. Produktutvecklingsprojektet, som utvecklar stål för användning i fordonsindustrin och arktiska förhållanden, fick ett bidrag på cirka 1,26 miljoner euro. Processutvecklingsprojektet fick ett bidrag på 400 000 euro. SSABs fabriker i Brahestad och Tavastehus och rörfabrikerna i Finland medverkar i forskningsprojekten.

-Skogsmaskiner, stora grävmaskiner och dumprar och liknande. som används vid låga nordiska temperaturer ställer särskilt höga krav på stålets egenskaper. Segheten måste vara extremt hög. Tillämpningarna kan också inbegripa marin- och offshoreklustret, säger SSAB Europes chef för processutveckling, Juhani Asunmaa.

-Produktutvecklingsprojektet syftar till att förbättra användbarheten, såsom segheten, formbarheten och svetsbarheten, hos vissa höghållfasta stål. I projektet försöker vi också öka stålets prestanda, men inte på bekostnad av användbarheten. Vi kommer att förbättra användbarheten hos befintliga produkter och utveckla helt nya stålsorter, tillägger Juhani Asunmaa.

Det andra projektet som delvis finansieras av Tekes fokuserar på att utveckla produktionsprocesserna. Syftet med projektet är att öka återvinningen och minska uppdämningen av slam med ursprung i masugns- och konverterprocesserna och utveckla tillverkningen av särskilda produkter. Finansieringen från Tekes gör det möjligt att genomföra forskning tillsammans med universitet.

För mer information kontakta:
Juhani Asunmaa, chef för processutveckling, SSAB Europe,
[email protected], tel. +358 40 557 8529