Swedish Steel Prize är en internationell utmärkelse som lyfter fram lovvärda konstruktioner och innovationer inom stålindustrin. Kiruna Wagon, som är ett svenskt företag, är en av fyra finalister vid årets prisutdelning som äger rum i Stockholm den 11 maj.

-Vår kund hade tagit fram en konstruktion som man ville överföra till ett större  malmvagnskoncept.  Det fanns många utmaningar bland annat hur vagnen skulle kunna vara lätt och samtidigt klara att transportera en nyttolast på 100 ton, förklarar Fredrik Kangas, vd för Kiruna Wagon.

Slutresultatet, ”Helix”-dumpern, är en vagn som kännetecknas av låg vikt, hög nyttolast och en genial avlastningslösning som klarar en lossningshastighet på 25000 ton i timmen, det vill säga dubbelt så snabbt som andra system.

I konstruktionen används höghållfast stål både i vagnens stomme, i förstyvningarna runt vagnkarossen och i vagnens övre skena. Slittåligt stål används i de båda bågarna på avlastningsplatsen.

-Helix-dumpern är konstruerad så att slitaget minimeras, och vårt val av material har optimerat denna effekt, berättar  Fredrik Kangas.

Jämfört med andra system, kostar ett komplett avlastningssystem för Helix endast en sjundedel av vad en rotationsvagn kostar. Dessutom utnyttjar Helix delar av malmens lägesenergi för att skjuta vagnen framåt under avlastning. Det här innebär att det inte krävs någon extra energi för att lossa, dessutom dammar det mindre och lossningen blir tystare.

Juryns motivering för sitt val av Kiruna Wagon som finalist i Swedish Steel Prize 2017 lyder så här:

”Kiruna Wagon har utvecklat ett innovativt dumpervagnssystem för långa järnvägstransporter och effektiv lossning av mineral. Genom att använda avancerat höghållfast stål och slitstarkt stål har man kunnat konstruera lätta vagnar och en stationär korgvändande Helix-terminal för rullande lossning. Med sin nästan fördubblade lossningshastighet är Helix-systemet överlägset alla konventionella lösningar och löser många problem med lossning av klibbiga bulkmaterial. Terminalsystemet är mycket kostnadseffektivt, både investeringsmässigt och i drift.”

I snart 20 år har utmärkelsen Swedish Steel Prize identifierat och premierat små och stora företag liksom olika institutioner och personer som utvecklat en metod eller produkt som vet att utnyttja den fulla potentialen hos höghållfast stål. Vinnaren föräras en statyett av skulptören Jörg Jeschke och får motta ett kontantpris på 100 000 kronor som SSAB uppmuntrar vinnaren att skänka till välgörande ändamål efter eget val.

Läs mer om Swedish Steel Prize på www.steelprize.com.

För mer information, välkommen att kontakta:
Eva Petursson; juryordförande, Swedish Steel Prize, +46 243 712 04
Anna Rutkvist; Projektledare, Swedish Steel Prize, +46 243 716 40