– Jag anser att vi gör många bra saker när det handlar om förebyggande säkerhetsarbete, men vi har fortfarande alltför många förlorade arbetstimmar på grund av arbetsskador. Nu har vi ett tillfälle att ta ett steg tillbaka och se varandra i ögonen och lova oss själva och våra kollegor att nu är det dags att anamma ett annat beteende och börja arbeta på ett säkert sätt", säger Martin Lindqvist SSABs vd som under denna dag också kommer att delta i säkerhetsgenomgångar, i Oxelösund.

Fokus på säkerhetsrevisioner

För fjärde gången lyfter Worldsteel fram säkerhet under en global säkerhetsdag. Alla medlemsföretag uppmuntras att delta och, exempelvis, genomföra säkerhetsrevisioner under veckorna fram till den 28 april. Huvudfokus detta år ligger på fem olycksorsaker: rörliga maskiner, fall från hög höjd, fallande objekt, trafik och processäkerhetsincidenter.

Syftet är att öka medvetenheten kring de vanligaste orsakerna till allvarliga olyckor och att göra arbetsplatserna ännu säkrare. Det ultimata målet för stålindustrin är att ha noll olyckor. Worldsteel uppmanar företagen att involvera alla anställda samt entreprenörer i denna kampanj, totalt mer än fyra miljoner människor i den globala stålindustrin.

 

Många säkerhetsaktiviteter inom SSAB

På SSAB sker alltid ett omfattande arbete för att förebygga olyckor och förbättra den generella arbetsmiljön. Men under dessa veckor som leder fram till "Worldsteel Safety Day" genomförs extra åtgärder inom många områden för att belysa det faktum att hela stålindustrin fokuserar på säkerhetsfrågor.

Dessa åtgärder inkluderar säkerhetsrevisioner, möten, presentationer, filmer och annat utbildningsmaterial.
Titta gärna på bildspelet med bilder från några av aktiviteterna.
 

Se videon om säkerhet med SSABs vd Martin Lindqvist