-Eftersom vi har närmare 40 lastbilar per dag som hämtar plåt så kunde vi se att det fanns en säkerhetsrisk med alltför stressade och utarbetade förare. Därför har vi arbetat fram systemet för ankomstregistrering vilket ökar säkerheten och samtidigt förbättra arbetsförhållandena för både förare och SSAB medarbetare, förklarar Joakim Norén, ansvarig för Customer Care på SSAB i Oxelösund.

Det nya inregistreringssystemet har också underlättat för SSABs egen personal genom att begränsa antal lastbilar som kan lasta samtidigt. Administrationen vid passage har också halverats. Men framför har systemet bidragit till större möjligheter att kontrollera flödet av trafik inne på verksområdet vilket gör att trafiksäkerheten ökar.

-Förarna får också tillgång till elstolpar på SSAB Truckstop som ger värme och el i hytten istället för att låta motorn stå på tomgång, vilket ger mindre miljöpåverkan. Även närmiljön förbättras genom att lastbilarna inte längre står parkerade längs med gatorna runt om verksområdet och hindrar övrig trafik, säger Joakim Norén.

Kunderna får med det nya systemet en större insyn i leveransen och kan på sikt även se var plåten befinner sig. Vilket ökar leveransprecisionen och effektiviteten i leveranshanteringen.

För SSAB är hållbarhet en naturlig del i vår verksamhet och kärnan i vår vision, en starkare, lättare och mer hållbar värld. I november lanserades ett initiativ för koldioxid-fria interna transporter i Oxelösund. Världens första vätgasdrivna 14-tons gaffeltruck byggs och ska testas i produktionsdrift under 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sari Heikkinen, Kommunikationsansvarig SSAB i Oxelösund, [email protected],
tel: +46 70 594 6152.