Det är bland annat flamskyddet som kan försämras om arbetskläderna tvättas hemma i vanlig tvättmaskin. 

-Förutom att säkerheten äventyras så kan kläderna innehålla farliga ämnen som kommer ut i det kommunala reningsverket. Kläderna kan också smutsa ner tvättmaskinen så ämnena sprids till övriga familjen, säger Tommy Karlsson, PSU-samordnare på SSAB i Oxelösund.

När kläderna lämnas in och tvättas professionellt belastas miljön mindre genom att ny och förbättrad teknik används. Berendsen som är leverantör till SSAB har egna reningsverk för sitt avloppsvatten och tar hand om de miljöfarliga ämnena i ett antal olika steg, till slut återstår endast rent vatten.

Att laga trasiga kläder ska också skötas professionellt eftersom leverantören dokumenterar allt underhåll för att se till att kläderna håller maximalt skydd. Det finns särskilda påsar som ska användas när trasiga kläder ska skickas för lagning. 

SARI HEIKKINEN

Sprid och läs gärna broschyren:
Tvätta inte hemma