”Vi gör naturligtvis allt vi kan för att motverka de negativa effekterna. Härdlinjerna i Oxelösund kan försörjas med plåt från övriga orter och vi kan, där så är möjligt, omfördela volymer till övriga produktionsorter. Men vi kommer inte ifrån det faktum att detta är en exceptionell händelse och leveranserna till våra kunder kommer att påverkas negativt, vilket jag beklagar djupt”, kommenterar Special Steels VD Per-Olof Stark.

SSAB Special Steels planerar nu att återstarta valsverket i mitten av januari. Genom att utnyttja SSAB-koncernens flexibla produktionssystem, bedöms produktions- och leveransbortfallet på nettobasis bli totalt cirka 40 000 ton, vilket kommer att påverka resultatet under fjärde kvartalet 2016 och första kvartalet 2017. Den initiala bedömningen som kommunicerades den 16 december var ett produktions- och leveransbortfall om totalt cirka 25 000 ton.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of Investor Relations, SSAB, [email protected], tel: +46 70 295 2912

Denna information är sådan information som SSAB AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 december 2016 kl. 15:00 CET.