Bifogat finns en ritning som visar 4 ”öar” där våra produkter kommer att exponeras. Montern är nydesignad och har en helt ny teknik för rörlig grafik. På de stålgrå väggarna kommer det att projiceras rörliga bilder så det kommer se mer levande ut än på den här skissen.

Boksläpp i montern

Onsdagen den 9 november kommer vi att göra ett boksläpp i vår monter och presenterar den nyuppdaterade Precisionsrörshandboken.

– Boken är skriven på engelska och finns till påseende i vår monter. Under onsdagen den 9 november finns våra specialister, tekniker och säljare på plats och kan svara på allehanda rör-frågor. Samtidigt kan kunderna beställa sitt eget exemplar, säger Rickard Dreimanis, säljansvarig för SSAB rör i Sverige.

Boken kommer sedan att levereras till kunden i samband med ett besök från någon av våra säljare eller tekniker.

Gratis biljett, klicka här: http://www.elmia.se/subcontractor/For-besokare/Entrebiljett/?code=F462414