-Det här är ett mycket bra projekt för SSAB i Oxelösund, där vi här och nu konkret kan utreda möjligheterna för att minska vårt fossilberoende. Förutom att vi helt byter bränsle får vi på köpet en bättre maskin, säger Jacob Sandberg platschef på SSAB i Oxelösund.

Inom SSAB finns en betydande intern transportverksamhet som omfattar truckar och andra fordon. Där används i dag främst fossila bränslen som energikällor. Totalt används ett 50-tal olika fordon inom interna transporter i Oxelösund.

SSAB i Oxelösund ska tillsammans med Kalmar och TFK under 2017 och 2018 genomföra ett demonstrationsprojekt där en tung 14-tons gaffeltruck ska förses med bränsleceller och drivas med vätgas. Det innebär att utsläppen från trucken blir vatten. Gaffeltrucken ska användas under ordinarie drift för interna transporter och intern hantering vid SSAB i Oxelösund och testas under 5-8 månader, dygnet runt. Effekterna av att använda bränsleceller kommer att analyseras och utvärderas utifrån bland annat energieffektivitet, miljöeffekter samt driftekonomi.

- Kalmars strategi är att vara en ledande leverantör av hållbara lösningar för tung materialhanteringsutrustning och detta initiativ visar vårt mål att samarbeta med de ledande aktörerna. Den nya maskinen vi utvecklar kommer att stödja SSAB i omställningen till en mer hållbar verksamhet, säger Thomas Malmborg, Vice President, Gaffeltruckar Kalmar.

Projektet genomförs i nära samverkan mellan SSAB, Kalmar och forskningsinstitutet TFK – TransportForsK. Projektet har en budget på över 10 MSEK, med Energimyndigheten, SSAB och Kalmar som huvudfinansiärer.

SSAB arbetar ständigt för att minska koldioxidutsläppen i den egna verksamheten, både på kort och lång sikt. Tillsammans med LKAB och Vattenfall driver SSAB också ett initiativ för en koldioxidfri stålindustri som handlar om att komma bort från själva grundorsaken till koldioxidutsläppen i masugnsprocessen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sari Heikkinen, Kommunikationsansvarig SSAB i Oxelösund, [email protected],
tel: +46 70 594 6152. Pressmöte idag 23/11 kl. 10.30, SSAB i Oxelösund. Anmälan i receptionen för vidare transport till Havsörnshallen, inne på produktionsområdet. Pressmötet kan också följas via livesändning på SSAB Facebook,
https://www.facebook.com/SSAB-AB-145401631365/