15 februari         Bokslutsrapport för 2016

21 april               Delårsrapport januari-mars 2017

20 juli                 Delårsrapport januari-juni 2017

25 oktober         Delårsrapport januari-september 2017

Rapporterna publiceras kl. 07.30 på rapportdagen om annat inte kommuniceras.

Årsredovisningen för 2016 publiceras vecka 11.

Årsstämman 2017 hålls i Stockholm den 6 april 2017 kl 13.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Investor Relations: Liisa-Maija Seppänen, Investor Relations Manager,
[email protected], +358 20 593 92 32

Media: Viktoria Karsberg, Head of Corporate Communications,
[email protected], +46 8 454 57 34