Syftet är att uppmuntra innovativa sätt att använda höghållfasta stål, vilket kan visa sig som produkter eller metoder.

En jury bestående av teknisk expertis från branschen och SSAB går igenom ansökningarna, som brukar vara runt 60 till antalet varje år. Eva Petursson, Head of SSAB’s Strategic R&D, är ny ordförande för juryn men har funnits med i nomineringskommittén sedan tio år.

Det är så inspirerande att gå igenom alla ansökningar och briljanta tekniska lösningar och vi välkomnar alla företag, innovatörer och institut med goda idéer, säger hon. Är du intresserad av att skicka in din ansökan finns information om kriterier samt ansökningshandlingar på steelprize.com.