Det var första gången som SSAB inkluderade företagsansvar och hållbarhet i årsredovisningen, tidigare har SSAB publicerat en separat hållbarhetsredovisning. Årsredovisningen för verksamhetsåret 2015 är ett interaktivt pdf-dokument med en förflyttning mellan de olika sektionerna som sker enkelt med hjälp av en navigeringsmeny. Årsredovisningen har publicerats på engelska, finska och svenska och kan laddas ner från ssab.com.

– Vi deltog i ProComs utvärdering och tävling för att få feedback från en expertpanel när det gäller den nya utformningen av redovisningen. Hållbarhetsfrågorna är nu en integrerad del av affärsöversikten i årsredovisningen, vilket också omfattar en separat GRI rapport (Global Reporting Initiative). Det var naturligtvis en trevlig överraskning att vi förutom utvärderingen också fick ett hedersomnämnande. SSABs nya hållbarhetsstrategi, med sina tydliga fokusområden, skapar en bra grund för framtida hållbarhetsrapportering, säger Atte Kaksonen, koncernkommunikatör på SSAB i Finland.

– Det här var den första rapporten baserad på riktlinjerna i GRI G4. Dessutom har SSAB byggt en ny företagsgemensam miljödatabas och -rapporteringssystem som också omfattar de tidigare huvuddelarna i tidigare Rautaruukki. Det har inneburit stora ansträngningar och insatser från många SSAB anställda, som också får vara med och dela det här hedersomnämnandet, säger Liisa-Maija Seppänen.

Atte Kaksonen tog emot priset som representant för det team som varit inblandade i rapporten. Liisa-Maija Seppänen spelade en viktig roll i ansvarsdelen i årsredovisningen, men kunde inte närvara vid ceremonin.

Prisutdelningsjuryn nämnde särskilt hur hållbarhetsdelen hade tagits upp i årsredovisningen. ProCom, Finlands informatörsförening, har omkring 2 900 medlemmar. I bedömningen tittade man på läsbarhet och användbarhet i årsredovisningarna, samt presentationen av de finansiella uppgifterna och visualiteten. Priset för bästa årsredovisning för ett börsnoterat företag gick till YIT Corporation.