I februari meddelade SSAB att man inledde förhandlingar för att minska antalet anställda i den nordiska verksamheten.

De förhandlingar som inleddes i Sverige omfattade anställda i Oxelösund, Borlänge, Luleå och koncernfunktionerna.  Som ett resultat av förhandlingarna kommer det att bli en minskning med totalt 262 tjänstemän i den svenska verksamheten varav 64 inom SSAB Special Steels, 161 inom SSAB Europe och 37 inom koncernfunktionerna. Våra produktionsorter i Sverige påverkas på följande sätt: 169 i Borlänge, 72 i Oxelösund och 20 i Luleå. I inledningen av förhandlingarna var minskningen beräknad till 265 arbetstillfällen för tjänstemän i Sverige. Minskningen kommer att genomföras genom uppsägningar, pensioneringar och naturlig avgång. Berörda tjänstemän kommer att få information från sin närmaste chef under vecka 17 och 18.

Personalminskningen är en del av tidigare kommunicerade synergier, men innebär också ytterligare effektiviseringar. Sedan samgåendet med Rautaruukki i juli 2014 har stort fokus lagts på att effektivisera organisation och arbetssätt och på att utvinna de synergier som finns mellan de två bolagen. Sedan samgåendet med Rautaruukki har SSAB tidigare minskat antalet anställda med cirka 1 300 personer.

Förhandlingar avseende arbetare i Oxelösund har inletts och kommer att avslutas och kommuniceras i maj. Det har tidigare kommunicerats att antalet tjänstemän minskar med ca 50 på SSAB i Finland.

För mer information, vänligen kontakta:
Viktoria Karsberg, Head of External Communications +46-722 33 52 88